Erfaringer

Læringsprodukter fra deltagende skoler

Hovedaktiviteterne i projektet har været udformningen af undervisningsforløb, hvor fokus er på nye differentierede- og interaktionsbaserede læringsaktiviteter i klassen samt produktion af læringsvideoer til hjemmearbejde.

Omdrejningspunkt for projektet er eleverne og spørgsmålet om, hvordan eleverne i videst mulig omfang kan inddrages.

 

Materialet er opdelt efter de forskellige uddannelser, STX, HF, SOSU osv.

Under hver uddannelse er beskrivelserne delt op efter fagretning.

 

Projektansøgningen, milepælsplan, afrapporteringer til projektets faser m.m. finder du nederst på siden.