Kursus Flipped Learning

Et kompetenceudviklingsforløb for lærere på gymnasier, HF, VUC og SOSU-skoler

Kurset henvender sig til de skoler og lærere, der ønsker at sætte fokus på læringsaktiviteters didaktiske design, hvor elevers forskellige behov for aktiv og meningsfuld læring i et kollaborativt samarbejde både med hinanden og læreren er i centrum.

 

Målet med kurset er at udvikle lærerens didaktiske kompetence, alene eller i samarbejde med andre lærere, til at designe og gennemføre Flipped Learning forløb. Hertil hører at kunne anvende IT værktøjer, der med fordel understøtter Flipped Learning.

 

Kurset er opdelt i 3 faser. Beskrivelsen af faserne er vejledende, da det endelige kursusforløb aftales og arrangeres i forhold til de behov, skolen, teamet og/eller lærerne har. 

Fase 1

Formålet med fase 1 er, at du får en introduktion om tankesættet bag Flipped Learning, og til hvordan du tilrettelægger det didaktiske design.

 

Målet er, at du får en grundlæggende forståelse for og viden om:

 

  • Flipped Learnings didaktiske design
  • Elevens aktive og meningsfulde rolle i egen læreproces i et differentieret Flipped Learning miljø
  • Lærerens støttende og vejledende rolle
  • Videoen som en kilde til at skabe tid til læring
  • Den gode læringsvideo og produktion af den
  • Opfølgning på elevers forståelse af videoer

 

 

Fase 1 gennemføres ved hjælp af forskellige online lærematerialer.

 

Afhængig af jeres aftaler på skolen kan der arbejdes individuelt eller i mindre grupper.

 

Er der behov for vejledning undervejs, kan du kontakte din lokale IT-ressourceperson.

Fase 2

Denne fase foregår face-to-face på en halv kursusdag: Laboratorium for eksperimenterende undervisningsplanlægning.

 

Målet er, at du planlægger et undervisningsforløb eller en læringsaktivitet, som du afvikler inden for de nærmeste seks uger.  

Dine erfaringer deles med dine kolleger på skolen på den afsluttende videndelingsbazar i fase 3. 

Fase 2 er altså en udvikling af det didaktiske scenarie, som har været præsenteret i fase 1.

 

Fase 2 foregår som kursus på skolen og er et laboratorium for eksperimenterende undervisningsplanlægning.

Fase 3

I denne fase skal du vise dine kolleger, der ikke har deltaget i kurset, hvad du har opnået med dine planlagte Flipped Learning-forløb. Dette foregår på en videndelingsbazar på din skole.