Afslutningskonferencen

Program

Tirsdag den 3. maj 2016 afholdt IT-Center Fyn den afsluttende konference i Projekt Flipped Learning. På konferencen var der lejlighed til at få indsigt i og drøfte resultater og erfaringer fra det toårige udviklingsprojekt for 10 af fællesskabets STX og SOSU-skoler. Projektet var støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

 

Nede på siden kan du se, høre og opleve skolernes præsentationer.

Videndelingsbazar

Oversigt over skolernes stande

Her kan hentes et oversigtskort over hvor skolerne er placeret med deres stande i videndelingsbazaren