Flipped Learning

Formålet med projektet er at undersøge, hvilke læringsmæssige værdier Flipped Learning har for elever på STX, HF, VUC og SOSU-skoler.

Nøgleord for projektets afprøvede læringsforløb er elevaktivering, differentiering, kollaboration, øget faglighed og meget mere.

13 skoler under partnerfællesskabet IT-Center Fyn har i årene 2014 - 2016 deltaget i det af Region Syddanmark støttede Projekt Flipped Learning.

 

Antologien

Afslutningskonference 

Formalia om projektet